technology

Menu (konstrukce přes CGE script editor) náhradní editor: http://www.google.com/ig/ifr?url=gge.xml / umístěné v levé tabulce. Každá stránka má vlastní script kvůli aktivnímu poli navigace. Vkládá se jako miniaplikace z URL

Autorské adresy menu:
hlavní stránka  http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna01.xml
projekty           http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna02.xml
inž. činnost      http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna03.xml
techn. dozor     http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna04.xml
ÚPD                 http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna05.xml
kontakt            http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna06.xml
koordinátor      http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna07.xml
autorizace        http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna08.xml
realizace          http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/117428061272938584008/menu_hajna09.xml


/strike>
Jakýkoliv zásah do scriptu (a tím i menu) je možný pouze s účtem majitele stránek na adrese GGE (výše).

Adresy miniaplikací pro vložení:
Pro bezpečnější funkčnost umístěny XML soubory přímo na webu https://sites.google.com/site/pdtf283/ do rootu webu

K jednotlivým stránkám je přístup při editaci nikoliv ze stránky, ale vždy jen (po nalogování) z https://sites.google.com/site/pdtf283/system/app/pages/admin/hierarchy


Formátování odrážek (html) pro <ul>
<ul style="margin-top:3px;line-height:125%;padding-left:15px;margin-left:0px;padding-top:5px;">
a pro <li> (mimo 1.!!!)
<li style="padding-top:0px;">
<li style="padding-top:7px;">
<li style="padding-top:7px;"> atd
Comments