CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible

Vítejte na stránkách

Firmu jsem založil v roce 2014 jako pokračování a rozšíření služeb mého živnostenského podnikání a zúročení zkušeností, které jsem nasbíral během patnáctitileté praxe ve stavebnictví, kde jsem pracoval jako stavbyvedoucí, projektant, technický dozor staveb, vedoucí oddělení nabídek a také vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Jsem autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a odborně způsobilým koordinátorem BOZP. Stabilní součástí realizačního týmu kanceláře jsou další dva inženýři, autorizovaní v oborech dopravní a vodohospodářské stavby. Naším hlavním cílem je poskytování komplexních služeb při přípravě a realizaci staveb.

V rámci inženýrské a projektové činnosti poskytujeme následující služby:
  • Zpracování projektů a rozpočtů pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb
  • Kompletní inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb, a to od zajištění stavebního povolení,
    přes výběr zhotovitele stavby, až po kolaudaci a zápis stavby do katastru nemovitostí
  • Technický dozor pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb
  • Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci staveb 
Výše uvedené služby mohou být dle požadavků investora poskytovány samostatně, nebo také formou kompletního zajištění stavby, což znamená, že investorovi zajistíme kompletní servis, a to od definice investičního záměru, přes projektovou přípravu, výběr zhotovitele stavby a dohled nad realizací stavby až po předání dokončeného díla, včetně uplatňování případného záručního servisu. 

Ve spolupráci s osvědčenými partnery zprostředkujeme i organizaci výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách nebo také podání žádosti o dotaci a následnou administraci projektu dle pravidel příslušného dotačního titulu.
 
Součástí činnosti naší firmy je poradenská a konzultační činnost v oblasti stavebního práva a také pořizování územně plánovacích dokumentací nebo jejich změn.
 
Pokud se chcete o našich službách nebo realizovaných zakázkách dozvědět více, přejděte na příslušné záložky. 
 
Přeji Vám příjemný den                                     
Radek Hajna
jednatel společnosti