CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible
Fotogalerie
(Fotogalerie je členěna v pořadí - pozemní, dopravní, vodohospodářské a sportovní stavby)

Pozemní stavby

Rekonstrukce školní jídelny v Chlumu u Třeboně - stávající a nový stav

Novostavba rodinného domu v Olešnici - před dokončením

Novostavba rodinného domu a opěrných stěn v Jindřichově Hradci

Novostavba rodinného domu v Raděticích - interiér


Zázemí sportovců Zvěrotice - stávající a nový stav


Kulturní dům v Lásenici - stávající a nový stav


Zateplení obecního úřadu v Rodvínově - stávající a nový stav


Zateplení obecního úřadu v Zahrádkách - stávající a nový stav


Mateřská škola v Horní Pěně - stávající a nový stav


Přestavba vodárny v Lásenici na rodinný dům - stávající a nový stav


Rekonstrukce mateřské školy v Rapšachu


Novostavba rodinného domu v Lásenici


Modernizace FROV JU v Českých Budějovicích


Obnova kaple v Jindřiši I. a II. etapa - stávající a nový stav


Oprava plechové falcované střechy v Chlumu u Třeboně

Obnova kaple v Lásenici stávající a nový stav


Dopravní stavby

ZTV Lásenice


Rekonstrukce chodníku v Rodvínově

Točna autobusu v Rodvínově

Rekonstrukce místní komunikace Rodvínov - Matějovec

Rekonstrukce místní komunikace Rodvínov - Jindřiš


Oprava chodníku v Rodvínově


Rekonstrukce místní komunikace v Rodvínově 

Parkoviště v Chlumu u Třeboně - ve výstavbě

Oprava místních komunikací v Horních Dvorcích


Oprava místní komunikace ve Zvěroticích


Oprava místních komunikací Lutová - Kosky


Oprava místní komunikace Rodvínov JIH


Vodohospodářské stavby
 
Splašková kanalizace a ČOV v Horní Pěně


Splašková kanalizace a ČOV v Lásenici


Oprava splaškové kanalizace a ČOV ve Sněžném


Vodovod Malé Plavsko

Odbahnění sedimentační nádrže ČOV Plavsko

Rekonstrukce návesní nádrže ve Zvěroticích


Sportovní stavby

Multifunkční hřiště ve Zvěroticích


Dětské hřiště ve Zvěroticích

underconstruction

Omlouváme se, stránka se připravuje.