Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v uzemním plánování
(kliknutím na dokument se vrátíte zpět do sekce webu / Autorizace, osvědčení)

autorizace